Comité

Wat is het comité?

Het groepscomité bestaat uit de groepsleiding en maximaal 12 leden. De leden worden benoemd door de groepsraad, op basis van hun deskundigheid in het belang van de groep. Minstens éénmaal per jaar – en op initiatief van de groepsraad – vergaderen groepsraad en groepscomité samen: ze stellen samen de planning op m.b.t. de materiële en financiële ondersteuning van de groep. Voor de concrete uitwerking pleegt het comité overleg met de groepsraad. Het mandaat van de leden van het groepscomité bedraagt 3 jaar en valt samen met dit van de groepsleiding. De uittredende leden zijn herbenoembaar. De voorzitter van het groepscomité wordt verkozen door en onder de leden van het groepscomité. Hij/zij wordt verkozen voor 3 jaar en het mandaat is tweemaal hernieuwbaar. Deze verkiezingen worden voorgezeten door de groepsleiding. De groepsleiding kan zelf geen voorzit(s)ter van het groepscomité worden. De voorzitter van het groepscomité maakt geen deel uit van de groepsraad. Alle leden van het groepscomité sluiten aan bij de Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw.