Onze werking

Onze scouts werkt op verschillende niveaus. Zoals iedereen wel weet heb je de leden & de leiding, maar er is nog veel meer dat niet onmiddelijk zou opvallen op het eerste zicht!

Je hebt bijvoorbeeld ook de groepsleiding en het comité. Maar ook heb je onze vzw die instaat voor het beheer van het terrein en de lokalen.