Vzw 63ste

Wat is de VZW?

De VZW bestaat uit de groepsleiding en maximaal 12 leden. De leden worden benoemd door de groepsraad, op basis van hun deskundigheid in het belang van de groep. Minstens éénmaal per jaar – en op initiatief van de groepsraad – vergaderen groepsraad en de VZW samen: ze stellen samen de planning op m.b.t. de materiële en financiële ondersteuning van de groep. Voor de concrete uitwerking pleegt de VZW overleg met de groepsraad. Het mandaat van de leden van de VZW bedraagt 3 jaar en valt samen met dit van de groepsleiding. De uittredende leden zijn herbenoembaar. De voorzitter van de VZW wordt verkozen door en onder de leden van het VZW raad. Hij/zij wordt verkozen voor 3 jaar en het mandaat is tweemaal hernieuwbaar. Deze verkiezingen worden voorgezeten door de groepsleiding. De groepsleiding kan zelf geen voorzit(s)ter van de VZW worden. De voorzitter van de VZW maakt geen deel uit van de groepsraad. Alle leden van de VZW sluiten aan bij de Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw.